Situația centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 08 – 14 iunie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Fețeni, Drumul Bâlciului , Mierlei, Luceafărului, Dacia, R.V. Băbeanu.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Colonie Nuci – Baraca 6, Buda nr. 12D, Drumul Gării nr. 123, zona Ostroveni – Bl. B5 și Bl. A17/1, Calea lui Traian – Bl. A4 și Eugen Ciorăscu Bl. A70.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au fost ridicate la cota carosabilului două vane pe strada Bâlciului;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Luceafărului nr. 5 și Gib Mihăescu nr. 26;
  • s-a verificat și curățat manual și mecanizat o rigolă pe strada Someș;
  • s-au executat lucrări reparații dale beton pe str. Iazul Morii – Parc Zăvoi;
  • s-au montat rame și capace pe carosabil pe Bulevardul Tudor Vladimirescu și în Parcul Mircea cel Bătrân;
  • au fost ridicate la cota carosabilului cămine de canalizare în Zona Ostroveni, str. Luceafărului – BL. A22
  • a fost executat un racord de canalizare pe Calea lui Traian nr. 160, BL. 21, sc.A – Asociația de Proprietari nr. 7;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Mihai Viteazul nr.40; str. Antim Ivireanul; str. Mihai Eminescu – Bl. A64; Bd. Pandurilor – Bl.A7; str. General Magheru – Bl. G; str. Libertății – Bl.O7; str. Dacia – pasaj Dacia; str. Luceafărului; Bd. Tudor Vladimirescu; Calea lui Traian – Bl. Filipin; str. Someș; str. Crinilor – Bl. A6; str. Nicolae Titulescu; str. Carol – Federalcoop și str. Marin Preda – Bl. A28.

12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 12 apometre, dintre care 7 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 30 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Distribuie