Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 02 – 06 decembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Emil Avrămescu și Eftimeștilor.

Florile Govorei

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ferdinand, Calea lui Traian și Danil Ionescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au montat 36 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 200 mm pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;
  • se continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea de canalizare pe strada Cetății;
  • s-au dezafectat branșamente OL pe strada Nicolae Bălcescu la Grupul Școlar Oltchim și pe strada Calea lui Traian intersecție cu strada Schitul Troianu;
  • s-au executat săpături pentru înlocuirea branșamentului de apă potabilă cu țeavă PEHD PN 10 D 63 mm pe strada Calea lui Traian;
  • s-au ridicat la cotă guri de scurgere pe străzile Ferdinand și Tineretului și cămine de canalizare pe străzile Nicolae Iorga, Rândunelelor și Gib Mihăescu;
  • s-a curățat rețea de canalizare pe strada Calea lui Traian la Metalo – Chimica, Supeco;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Aleea Bradului – bl. C5, str. Doctor Hacman – bl. 77, str. Regina Maria – bl. C6, str. Nicolae Iorga – bl. A27/II, str. Calea lui Traian – bl. S30/I, str. Depozitelor, str. Nicolae Titulescu, str. Rapsodiei – bl. D1/8, str. Luceafărului – bl. A16, str. Maior V. Popescu, str. Știrbei Vodă, str. Henri Coandă, Ostroveni – bl. A40/I și str. Lucian Blaga – bl. S2;

64 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 64 apometre, dintre care 63 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

Distribuie