Sala de sport a Școlii Gimnaziale Șerban Vodă Cantacuzino, dotată cu centrală termică solară și panou fotovoltaic

Începând de ieri Sala de sport a Școlii Gimnaziale Șerban Vodă Cantacuzino va folosi energia de la soare.

Joi, 22 octombrie 2020 s-au finalizat lucrările de montaj, pe acoperișul sălii de sport pentru o centrală termică solară și un panou fotovoltaic.

Lucrările fac parte din proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești” implementat în perioada 07.02 2018 – 31.01. 2022 de către Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația SCIENTIA NEMUS și Școala gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și are ca obiectiv combaterea sărăciei și excluziunii sociale în Călimănești, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, cu precădere din rândul populației de etnie romă, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținerea dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combaterea discriminării și promovării multiculturalismului.

Distribuie