Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 17 – 23 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Alexandru Papiu, Dumitru Drăghicescu, Buda și Copăcelu.

Florile Govorei

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Nichita Stănescu, Grigore Râmniceanu, Dimitrie Drăghicescu, Alunului și Mihai Viteazu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe strada Săliștea Nouă și Intrarea Mihail Iștvanovici;
  • s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Capela;
  • s-a montat placă suport și s-a betonat suprafața carosabilă pe strada Mihai Viteazu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Eugen Ciorăscu, strada Mihai Viteazu, strada Mircea Dumitrache, strada Dacia, strada Depozitelor, strada Splaiul Independenței – blocul 6, strada Calea lui Traian – blocul S20, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C31, si bulevardul Nicolae Bălcescu – Spitalul Nr. 2, strada Aleea Garoafelor – blocul C32, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Lucian Blaga – blocul A32/II, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Aleea Cocorilor- blocul 26, strada Mihai Viteazu – blocul 101 și bulevardul Tineretului – blocul A18.

14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 de apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 9 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 6 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

Distribuie