Reuşită! Se renovează clădirea Prefecturii

Reuşită a prefectului Florian Marin. Ca urmare a memoriului înaintat în luna martie a acestui an, către Direcția Generală Financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Instituției Prefectului Vâlcea i-a fost aprobată solicitarea suplimentării capitolului din buget, aferent titlului privind Reparațiile curente cu suma de 268 mii lei, iar ulterior au fost realizați pașii legali în vederea îmbunătățirii aspectului exterior.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Logistică, a eliberat Certificatul de urbanism nr.77 – 416.309 din 22.04.2019, în vederea obținerii autorizației de construire, iar în luna iulie, a fost emisă Autorizația de construire pentru „Lucrări de reparații și zugrăveli exterioare la fațadele clădirii – Instituția Prefectului Județul Vâlcea”. Valoarea totală a lucrărilor ce fac obiectul contractului încheiat cu constructorul S.C. STIGI HOUSE S.R.L. din municipiul Râmnicu Vâlcea, se ridică la suma de 265.570,06 lei. Termenul până la care este așteptată finalizarea lucrărilor este de 90 de zile, până la data de 20.11.2019.

Distribuie