Deputatul Eugen Neață, o nouă inițiativă legislativă pentru oameni

„Permanent am identificat și corectat, prin inițiativele legislative depuse, problemele pe care oamenii le-au semnalat de-a lungul timpului. Împreună cu colegii mei parlamentari am reușit, prin inițiativele legislative propuse, să corectăm o parte din problemele semnalate și vom continua înlăturarea acestora. Una dintre problemele ridicate, de societatea civilă, a fost cu privire la modul de reglementare a dreptului de a contesta la Instanțe contravențiile primite. Problema ridicată se referă la faptul că în prezent contestarea proceselor-verbale de contravenție este îngreunată de faptul că plângerile se pot depune doar la judecătoria din circumscripția unde s-a săvârșit contravenția.

În data de 03 septembrie 2019, am depus spre dezbatere şi adoptare, o propunere legislativă prin care propun completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare în sensul de a completa acest articol, astfel încât plangerea împotriva procesului-verbal de contravenție să se poată depune “la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, ori, la judecătoria în a cărei rază teritoarială își are domiciliul sau sediul contravenientul.”
Motivele care au stat la baza constituirii acestui nou proiect legislativ sunt date de faptul că, în prezent, contestarea proceselor-verbale de contravenție este îngreunată de faptul că plângerile se pot depune doar la judecătoria din circumscripția unde s-a săvârșit contravenția. Astfel, prin completarea art.32 alin. (1) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, procesele verbale de contravenție vor putea fi contestate la judecatoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul contravenientul. Având în vedere că multe astfel de fapte sunt săvârșite de persoane care nu domiciliază sau nu au sediul în circumscripția judecătoriilor unde s-a produs fapta, posibilitatea ca petenții să depună plângerea contravențională la instanța de domiciliu ori sediu ar conduce la degrevarea instanțelor competente la acest moment.

Pe de altă parte, o asemenea posibilitate – de soluționare a plângerii contravenționale de către judecătoria în circumscripția căreia își are sediul ori domiciliul contravenientul – ar conduce, pentru acesta din urmă, la limitarea cheltuielilor legate de soluționarea litigiului. Ori, o asemenea limitare a cheltuielilor, care face ca procesul să fie accesibil pentru justițiabil, se înscrie în sfera măsurilor realizate în vederea exercitării de către justițiabil a dreptului la un proces echitabil și la liber acces la justiție.
Totodată, săvârșirea unei contravenții la o mare distanță de domiciliu sau sediu implică din partea petentului cheltuieli mari (drum, masă, cazare, avocat) care pot deveni prohibitive. Din aceste motive, persoana în cauză este adesea determinată să renunțe la formularea plângerii contravenționale, la posibilitatea legală de a solicita controlul judecătoreasc asupra actului administrativ. O asemenea situație este echivalentă cu încălcarea dreptului la un proces echitabil și la liberul acces la justiție, situație care nu este de dorit întrucât acest drept este statuat de jurisprudența CEDO. Consider că soluțiile propuse nu vor crea probleme, în a fi reprezentate în instanțe, nici autorităților publice care au constatat contravențiile, deoarece acestea, au reprezentanți pe tot cuprinsul țării. Îi asigur pe cetățeni ca voi continua să fiu deschis la problemele lor și voi găsi soluții pentru a le rezolva”, susține deputatul PSD Vâlcea, Eugen Neață.

Distribuie