Proiecte de hotărâre ale C.L. Păușești-Măglași, în dezbatere publică

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, Primăria Comunei Păușești-Măglași supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre ale Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași:

  1. Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Păușești-Măglași, în anul școlar 2021-2022;
  2. Stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informațiile de interes public;
  3. Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași;
  4. Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă calculate în funcție de cuantumul ajutorului social pentru anul 2021;
  5. Modificare și completarea Anexei la H.C.L. nr. 19 din 27.10.2016 pentru aprobarea Statutului Comunei Păușești-Măglași, județul Vâlcea.

Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la aceste proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice în ședința ordinară a C.L. din data de 27.01.2021, pot fi transmise în scris pe adresa Primăria comunei Păușești-Măglași, strada Principală nr. 24, pe fax la nr. 0250.776533 sau la adresa de e-mail pausesti [email protected], până la data de 22.01.2021.

Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile și opiniile, este domnul Tisoaică Dragoș-Constantin.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate de către cei interesați la sediul Primăriei Comunei Păușești-Măglași.

Distribuie