Primăria Drăgășani primește cereri pentru ajutor de încălzire

Începând cu data de 13.10.2021 se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire.

Documentele necesare:

  • cerere și declarație pe propria răspundere;
  • copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, contractul de comodat, certificat de moștenitor, etc. pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul: factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului);
  • actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul (original si copie);
  • certificatul de căsătorie, certificat de deces, dacă este cazul, hotărâre/certificat de divorț;
  • hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
  • adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
  • cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii, cupon/mandat postal/extras de cont pentru pensia de întretinere;
  • dovada de la serviciul de impozite și taxe locale și registrul agricol privind bunurile mobile și imobile deținute (pentru membrii majori ai familiei).

Cuantum ajutor încălzire:

AJUTOR GAZE:
• Mai mic de 200 lei – 250 lei;

• 200,1 lei şi 320 lei – 225 lei;

• 320,1 lei şi 440 lei – 200 lei;

• 440,1 lei şi 560 lei – 175 lei;

• 560,1 lei şi 680 lei – 150 lei;

• 680,1 lei şi 920 lei – 125 lei;

• 920,1 lei şi 1.040 lei – 100 lei;

• 1.040,1 lei şi 1.160 lei – 75 lei;

• 1.160,1 lei şi 1.280 lei – 50 lei;

• 1.280,1 lei şi 1.386 lei – 25 lei;

În situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei – 25 lei.

AJUTOR ENERGIE ELECTRICĂ:
• Mai mic de 200 lei – 500 lei;

• 200,1 lei şi 320 lei – 450 lei;

• 320,1 lei şi 440 lei – 400 lei;

• 440,1 lei şi 560 lei – 350lei;

• 560,1 lei şi 680 lei – 300 lei;

• 680,1 lei şi 920 lei – 250 lei;

• 920,1 lei şi 1.040 – 200 lei;

• 1.040,1 lei şi 1.160 lei – 150 lei;

• 1.160,1 lei şi 1.280 lei – 100 lei;

• 1.280,1 lei şi 1.386 lei – 50 lei;

În situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei – 50 lei.

AJUTOR LEMNE:
• Mai mic de 200 lei – 320 lei ;

• 200,1 lei şi 320 lei – 288 lei;

• 320,1 lei şi 440 lei – 256 lei;

• 440,1 lei şi 560 lei – 224 lei;

• 560,1 lei şi 680 lei – 192 lei;

• 680,1 lei şi 920 lei – 160 lei;

• 920,1 lei şi 1.040 – 128 lei;

• 1.040,1 lei şi 1.160 lei – 96 lei;

• 1.160,1 lei şi 1.280 lei – 64 lei;

• 1.280,1 lei şi 1.386 lei – 32 lei;

În situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei – 32 lei.

Distribuie