IȘJ Vâlcea – informare privind bursele școlare

În urma numeroaselor întrebări primite din partea părinților și elevilor cu privire la bursele școlare, vă informăm că au fost repartizate sumele pentru bugetul privind cheltuiala materială şi bursele elevilor din cote defalcate de T.V.A. potrivit Legii 15 din 2021.

Bursele se vor acorda conform prevederilor legale în vigoare (O.A.P. 5576/2011 şi H.G. 1064/2020).

Bursele de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt:

  • burse de performanţă;
  • burse de merit;
  • burse de studiu;
  • burse de ajutor social.

Banii au fost alocaţi în funcţie de solicitările unităţilor şcolare, de sumele repartizate la nivelul judeţului prin Legea Bugetului şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unităţile administrativ teritoriale au posibilitatea să mărească cuantumul burselor conform Legii 1 a Educaţiei Naţionale din 2011, cuantumul minim fiind de 100 de lei pentru toate tipurile de burse.

Informăm elevii şi părinţii/tutorii legali că dosarele pentru obţinerea burselor şcolare se depun la unitațăţile şcolare. (Biroul de informare al IȘJ Vâlcea)

Distribuie