Consiliul Local Drăgășani, decizii de ultimă oră

Recent, aleșii locali din Drăgășani au aprobat proiectul de hotărâre – privind stabilirea cuantumului acordat pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare și a altor ajutoare, conform Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021.

HOTĂRÂRE:
Art.l Se stabilește, pentru anul 2021, suma de 1.500 lei, pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social.

Art.2 Se stabilește, pentru anul 2021, suma de 1.500 lei pentru acordarea unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor din municipiul Drăgășani, care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite.

Art.3 Primarul municipiului Drăgăsani, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate, iar secretarul general al localității va asigura aducerea la cunoștință publică atât prin afișare, atât la sediul primăriei, cât și pe site-ul propriu al acesteia, și o va comunica Instituției Prefectului – Județul Vâlcea.

Distribuie