Hotărâre a Primăriei Malaia privind impozitele și taxele locale

Aleșii locali din Malaia au decis că, pentru anul 2022 cotele procentuale rămân la nivelul anului 2021, urmând să se indexeze cu indicele de inflaţie de 2,6% toate impozitele sau taxele locale care constau într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei astfel:

a) Valoarea impozabilă pe metru pătrat pe suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice;
b) Impozitul şi taxa pe teren pentru persoanele fizice sau juridice;
c) Impozitul pe mijloacele de transport;
d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
f) Impozitul pe autovehicule de transport marfă cum asa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone;
g) Taxe instituite de consiliul local;
h) Taxa stabilită în baza unor legi speciale.

Primarul Gheorghe Dinculescu a precizat că hotărârea se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare.

Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul 2022 şi intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022.

Hotărârea privitoare la aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul 2022 a fost adoptată de Consiliul local al comunei Malaia, întrunit în şedinţă ordinară la sfârșitul lunii aprilie.

La baza adoptării hotărârii s-au aflat: referatul de aprobare nr. 1784/04.03.2021 prezentat de primarul comunei Malaia, prin care propune indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe locale nr. 1785/03.04.2021; raportul comisiilor de specialitate cu nr. 3111, 3112 și 3113 din 16.04.2021; raportul nr. 1824/05.03.2021 de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general al comunei Malaia; în conformitate cu zonele stabilite prin H.C.L. nr. 24/2002 modificată prin H.C.L. nr. 30/2010 şi prin H.C.L. nr. 30/2011.

De asemenea, au fost îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Distribuie