Finanţare pentru un nou proiect european la Drăgăşani

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează proiectul „Reabilitarea şi restaurarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. Potrivit declaraţiilor primarului Cristian Nedelcu, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Proiectul propune valorificarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios. Proiectul prevede: restaurarea, reabilitarea, consolidarea şi refacerea picturii bisericii Sfântul Ilie din Municipiul Drăgăşani în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric şi religios din regiunea Sud-Vest; promovarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al obiectivului de patrimoniu Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgăşani în vederea creşterii numărului de turişti vizitatori şi stimularea dezvoltării locale şi regionale. Potrivit declaraţiilor primarului Cristian Nedelcu, rezultatele obţinute prin implementarea proiectului constau în: creşterea numărului de turişti care vizitează Biserica Sfântul Ilie cu mai mult de 10% şi extinderea sezonului turistic din judeţul Vâlcea prin creşterea obiectivelor restaurate de vizitat; creşterea importanţei turismului şi a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune şi crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; valorificarea resurselor culturale ale judeţului Vâlcea în scop turistic, prin restaurarea şi conservarea a ceea ce a rămas din moştenirea culturală a regiunii; creşterea suprafeţelor restaurate a obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric cu potenţial turistic; creşterea suprafeţelor de amenajări peisagistice realizate; creşterea numărului de echipamente moderne achiziţionate pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu: echipamente de climatizare, de protecţie împotriva incendiilor, sisteme antiefracţie. Valoarea totală a proiectului se ridică la 3.200.879,02 lei.

Distribuie