Biserica „Sfântul Ilie” din Drăgăşani, inclusă într-un amplu proiect european

  • Reabilitarea și restaurarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani

Biserica Sfântul Ilie este inclusă în circuitul turistic „Drumul Vinului”. Acesta pornește de la Muzeul viei și vinului, continuă pe strada Tudor Vladimirescu, unde întâlnim monumentul istoric Biserica Sfântul Ilie (strada N. Bălcescu), străbate Valea Oltului 2 km, cotește la stânga pe culmea Dealul Oltului unde întâlnim cramele considerate obiective turistice (Casa Iordache, Crama Știrbey, Crama SC Mar, Crama Avincis), coboară în strada Ferdinand și se incheie în punctul de plecare la muzeu.

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează proiectul ”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Florile Govorei

Potrivit declarațiilor primarului Cristian Nedelcu, proiectul propune valorificarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios. Obiectivele proiectului vizează: Restaurarea, reabilitarea, consolidarea și refacerea picturii bisericii Sfântul Ilie din Municipiul Drăgășani în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Sud-Vest; Promovarea si valorificarea potențialului turistic și cultural al obiectivului de patrimoniu Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgăşani în vederea creșterii numărului de turiști vizitatori și stimularea dezvoltării locale și regionale.

Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului: creşterea numărului de turişti care vizitează Biserica Sfântul Ilie cu mai mult de 10% şi extinderea sezonului turistic din judeţul Vâlcea prin creșterea obiectivelor restaurate de vizitat, Creşterea importanţei turismului şi a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune şi crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; Valorificarea resurselor culturale ale județului Vâlcea în scop turistic, prin restaurarea şi conservarea a ceea ce a rămas din moştenirea culturală a regiunii;

Creşterea suprafeţelor restaurate a obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric cu potenţial turistic; Creşterea suprafeţelor de amenajări peisagistice realizate; Creşterea numărului de echipamente moderne achiziţionate pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu: echipamente de climatizare, de protecţie împotriva incendiilor, sisteme antiefracţie. Valoarea totală a proiectului este de 3.200.879,02 lei.

Distribuie