Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 14 – 20 septembrie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din satul Serbănești – comuna Păușești Otăsău, satele Motești și Pietrarii de Sus – comuna Pietrari, satele Barcanele și Șerbanesti – comuna Păușești-Otăsău, strada Principală și Bunesti-Sat – comuna Bunești, strada Tudor Vladimirescu – orașul Băile Govora. De asemenea s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32: strada Tudor Vladimirescu (zona Anabella) – orașul Băile Govora, sat Foleștii de Jos – comuna Tomșani; rețeaua PEHD Dn 63 în satul Moșteni – comuna Frâncești; conducte stradale PEHD Dn75 din satele Pleșoiu și Predești – com. Nicolae Bălcescu; conducta stradală PEHD Dn140 mm pe străzile Romani (zona Școală), Uzinei, Ariei și Plopilor din orașul Băbeni; conducta stradală Ol 219 mm pe str. Petrolului din orașul Băbeni și branșament OL Ø1”, pe str. Gulimani – orașul Horezu.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost executate branșamente de apă potabilă PEHD Dn25 pentru utilizatorii din Govora Sat – comuna Mihăești, satele Păușești și Cernele – com. Păușești Otăsău;
 • au fost refacute (prin betonare) zonele afectate de intervenții la rețelele de apă și branșamente apă potabilă în orașul Băile Govora, efectuându-se împraștiere strat filtrant, compactare, transportare și turnare beton;
 • s-a reconfigurat, pe domeniul public, un branșament de apă Dn 25 și racord canal PVC D160 în orașul Horezu, str. Pieței, pe o lungime de 60 ml;
 • a fost executat un branșament apă PEHD D63 și racord canal PVC D200, conform avizului tehnic, pe str. Tudor Vladimirescu – orașul Horezu;
 • a fost executat un branșament apă PEHD D25 și racord canal PVC D160, conform aviz tehnic, în comuna Tomșani;
 • în vederea asfaltării drumului și betonării rigolelor, s-a reconfigurat un racord canal în satul Bogdănești – comuna Tomșani;
 • a fost înlocuit un tronson de țeavă PEHD D75 – refulare SPAU 1 și a fost curățat cu hidrojetul SPAU 1 Tomșani – Bogdănești;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de apă Bunești, pe strada Principală , până în satul Răpănești, operație efectuată până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidrant dn 80;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie