Viitori antreprenori, întâlnire cu primarul din Călimănești

În prima parte a lunii august primarul Florinel Constantinescu s-a întâlnit cu cei 4 viitori antreprenori care vor iniția în orașul Călimănești activități în domenii economice legate de construcții, curierat, tehnică dentară și divertisment.

Cei trei tineri sunt câștigătorii ediției din luna august a concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, POCU/138/4/1/114677.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Distribuie