Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 29 septembrie – 04 octombrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Cetății, Posada, Gib Mihăescu – Bl. A14 și bulevardul Tineretului – Bl. B12.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Vega nr. 2, Antim Ivireanul nr. 29, Aurelian Sacerdoțeanu nr. 34A și Vasile Alexandri nr. 12.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • Se continuă cu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu , etapa a II a;
  • au început lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare menajeră pe strada Cetății;
  • s-a asigurat asistență tehnică strada Doctor Hacman nr. 1;
  • au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare din zona Ostroveni, străzile: Luceafărului, Stejarului, Teilor și bulevardele Pandurilor și Tineretului;
  • au fost ridicate la cotă gurile de scurgere la Grădinița Nr.2 – Zona Ostroveni;
  • au fost montate rame și capace pe carosabil pe str. Nicolae Titulescu – Bl. H4 și str. Kalamata;
  • a fost înlocuit un racord de canalizare pe str. Mihai Eminescu – Bl. C11, Ostroveni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Independenței – Bl.6, str. Morilor, str. Mihai Eminescu – Bl. C11, str. Antim Ivireanul, str. Schitului, Bd. Nicolae Bălcescu, str. Matei Basarab – Bl. 29, str. Calea lui Traian – Bl. A34, str. General Magheru – Bl. S1, Bd. Dem Rădulescu, str. Dacia, str. Depozitelor, str. Constantin Brâncoveanu – Bl.1, str. Matei Basarab – Bl. 132 și Bl. 133, str. Doctor Hacman – Bl. 96, str. Lucian Blaga – Bl. A și str. Regina Maria – Bl. C.

5 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 5 apometre, dintre care 3 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Distribuie