Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 iulie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Lucian Blaga, Ostroveni Bl A40/1, Fețeni, Fântânii, Splaiul Independentei Bl. 6, sc B, Emil Avrămescu, Troianu-zona căminelor, Calea luiTraian – BL.3.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Dealul Malului nr. 64, Venus nr. 50, Ostroveni Bl. A 40/1, sc. B, Calea lui Traian Bl. S13, sc. C, Toporașilor nr. 2, Splaiul Independenței Bl. 6, sc. B.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile: Copăcelu nr. 238 B, Cătăneștilor nr. 1B, Intrarea Petre Govoreanu nr. 2 și Nicolae Titulescu nr. 2-3;
 • s-au înlocuit 70 ml de țeavă apă potabilă PEHD D90 mm pe str. Apusului;
 • au fost curățate manual gurile de scurgere pe str. Calea lui Traian Nord/Sud, str. Știrbei Vodă și str. Carol I;
 • au fost montate piesă suport și capac pe str. Ostroveni – Căminul de Bătrâni;
 • a fost înlocuit un racord de canalizare pe str. Lucian Blaga;
 • s-a turnat beton pentru piese suport și dale pe str. Florilor;
 • au fost ridicate la cotă căminele de canalizare pe str. Știrbei Vodă – parcare Zăvoi și str. Mihai Eminescu – Bl.S9 ;
 • au fost montate ramă și capac carosabil pe str. Dacia – Bl. U.J.C.M;
 • a fost executat un racord de canalizare pe str. Emil Avrămescu – Bl.E;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Lucian Blaga, Calea lui Traian – Bl. D4; str. Matei Basarab – Bl.28; str. Dacia – Bl.13; str. Nicolae Iorga – BL.A27/3; bd. Tineretului – Bl. A16, A18 și C28; str. Antim Ivireanul, str. Petrișor; aleea Ciocârliei – Bl. ANL1; str. Calamata; str. Știrbei Vodă; str. Digului; str. Lespezi și aleea Privighetorii.

9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 apometre, dintre care 3 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 4 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

Distribuie