Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 11 –17 mai 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Digului, Luceafărului, Henri Coandă – Bl. N6, Intrarea Nicolae Popescu Rebus și zona Ostroveni – Bl. A9 și Bl. C26, sc. C.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Digului nr. 44.

Diana anunt angajare

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • continuă lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu , etapa II;
  • au început lucrările pentru execuția rețelei de apă potabilă pe strada Fețeni (platou Deep Forest Fest);
  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile: Râureni nr. 290B și Intrarea Ion Angelescu nr.8;
  • a fost înlocuit racordul de canalizare și s-au montat 2 cămine canalizare pe str. Ostroveni – Bl. A23;
  • au fost decopertate 5 cămine de canalizare pe str. Depozitelor;
  • au început lucrările de construire a rețelei de canalizare pluvială, în regim de avarie, pe str. Carol I intersecție cu Splaiul Independenței;
  • au fost curățate căminele de canalizare pe str. Constantin Dălban;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Piața Simian; str. Ostroveni – Bl. C11; str. Ioana Radu; str. Matei Basarab – BL.118; str. Ostroveni – BL. A23; Pasaj Bogdan Amaru; str. Mihai Viteazu; Bl. Oltchim; BL. C32; str. Doctor Hacman – BL.85; str. Calea lui Traian – BL. D1; str. Henri Coandă – BL. N4.

47 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 47 apometre, dintre care 42 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 52 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Distribuie