Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 13 – 17 ianuarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Independenței, Drumul Gării, Calea lui Traian și Henri Coandă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Henri Coandă, Alexandru Budișteanu și Constantin Gibescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: – s-au executat cinci branșamente de apă potabilă Dn 32 mm și cinci racorduri de canalizare pe strada Cetății; – s-au decopertat cămine de canalizare pe strada Ostroveni – blocul A5; – au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18; – s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit; – au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. I. C. Brătianu – bl. S1, str. Lucian Blaga – bl. A50 și A55, str. Tineretului – bl. S2, str. Aleea Narciselor – bl. C28, str. Știrbei Vodă – bl. P1, str. Pandurilor – bl. A8/II, str. Marin Sorescu – bl. A37/II, str. General Magheru – bl. F și str. Aleea Stejarului – bl. C4.

46 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 46 de apometre, dintre care 45 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 5 avize de amplasament și 1 aviz tehnic.

Distribuie