Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 06 – 10 ianuarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Drumul Gării, Independenței, Copăcelu, Căzănești, Aleea Castanilor și Calea lui Traian – Peco Boromir.

Diana anunt angajare

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

– s-au finalizat lucrările de înlocuit rețea OL 400 cu PEHD PN 10 D 400 mm pe strada Ferdinand cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;

– s-a fixat dală de beton pe strada Calea lui Traian, nr. 240; – s-au efectuat lucrări refacere canalizare tasată pe strada Alexandru Budișteanu;

– s-au executat trei branșamente de apă potabilă D 32 mm și racorduri de canalizare pe strada Cetății;

– s-au înlocuit 28 m țeavă PEHD D 110 mm pe strada Patriarh Iustinian Marina;

– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Alexandru Budișteanu, str. Mihai Eminescu – bl. A3, str. Ostroveni – bl. ANL, str. Calea lui Traian – bl. 1 și 3, Splaiul Mircea Vodă – bl. P1, str. Henri Coandă – bl. R11, str. Decebal – bl. S10, str. Luceafărului – bl. B1, str. Republicii – bl. S7 și str. Antim Ivireanul.

29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 de apometre, dintre care 28 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 5 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Distribuie