Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 09 – 15 noiembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Toporașilor, Splaiul Independenței – bl. 11 și 12, Știrbei Vodă nr. 158 și Liviu Rebreanu nr. 51.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile Eugen Ciorăscu, Cetății, Carol I, bulevardul Nicolae Bălcescu, Toporașilor, Splaiul Independenței, Știrbei Vodă și Liviu Rebreanu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

– s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetății: montaj 42 m țeavă rețea apă potabilă PE D 110 mm și 30 m țeavă rețea canalizare menajeră PVC 250 mm și execuție 3 branșamente apă potabilă PE D 32 mm și 3 racorduri canalizare D160 mm;

– s-au executat 3 conectări de țeavă PE D 110 mm, 3 branșamente apă DN 25 și 2 branșamente apă DN 32 pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;

– s-a schimbat capac cămin canalizare pe strada Tineretului – bl. S2;

– au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Ferdinand, Calea lui Traian, Dacia, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Remus Bellu și Regina Maria;

– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ferdinand, str. Dacia, str. Liviu Rebreanu, str. Calea Bucureștilor, str. Regina Maria, str. Drumul Gării, str. Lucian Blaga – bl. A32, str. Știrbei Vodă, str. General Magheru – bl. S1, str. Virgiliu nr. 2, str. Constantin Brâncuși, str. Libertății, str. Tineretului – bl. B4, str. Nicolae Titulescu – bl. C10 și C11, str. Ostroveni – bl. A28/II și Aleea Mioriței – bl. N4 și N9.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament.

Distribuie