Ședința Consiliului Local Drăgășani. Ordinea de zi

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.02.2021

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de evaluare şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din Municipiul Drăgăşani, pentru anul școlar 2020-2021 – iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei de cultură şi comisiei juridice);
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației referitoare la dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 38067, înscris în Cartea funciară nr. 38067 a U.A.T. Drăgășani, județul Vâlcea – iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei economice şi comisiei juridice);
  3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Serviciilor Publice – Drăgășani – iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei economice şi comisiei juridice);
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021 – iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei economice, comisiei de cultură şi comisiei juridice);
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr.98/2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei economice şi comisiei juridice);
  6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie – iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani (trimis spre avizare comisiei juridice).
Distribuie