Finanțare de 13.362.709,97 lei pentru Drăgășani. Investiții în cartierele Rahova și Trandafirilor

Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, a semnat 24 de noi contracte de finanțare pentru investiții în modernizarea infrastructurii edilitare și educaționale și dezvoltarea activității unor firme.

Proiectele, în valoare totală de 85.782.621,49 lei, vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), și au ca beneficiari unități administrativ-teritoriale și întreprinderi mici și mijlocii.

Astfel, municipiul Drăgășani (jud. Vâlcea) va primi, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, 13.362.709,97 lei.

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN CARTIERELE RAHOVA ȘI TRANDAFIRILOR ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”.

Proiectul este finanţat prin Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Valoare totală proiect: 15.388.930,35 lei (inclusiv TVA), Valoare finantare MDLPA în suma de 13.362.709,97 LEI, diferența constând în cofinanțare Primăria Municipiului Drăgășani.

Prin proiect se propune:

 1. MODERNIZARE ZONA URBANĂ CARTIER RAHOVA ȘI CARTIER TRANDAFIRILOR

Primarul Cristian Nedelcu a declarat că, prin prezentul proiect se vor amenaja zonele urbane Cartierul Rahova pe o suprafață de aprox. 46.100 mp, respectiv Cartier Trandafirilor pe o suprafață de aprox. 88.800 mp.

Potrivit edilului, se vor realiza următoarele lucrări:

 • Refacerea căilor de acces, refacerea trotuarelor, refacerea spațiului verde.
 • Montarea de sisteme necesare preluării apelor meteorice.
 • Montarea de mobilier urban.
 • Modernizarea sistemului de iluminat public.
 • Amenajare de locuri de parcare în zonele instituțiilor publice și de interes local.

Cartier Trandafirilor:

 • Modernizare trotuare, modernizare strazi, spațiu verde propus;

Străzile aferente Cartier Trandafirilor:

 • Str. Dr. Dumitru Bagdasar;
 • Str. Libelulei;
 • Str. Melodiilor;
 • Aleea Tineretului;
 • Aleea Trandafirilor;
 • Str. Nucilor;
 • Str. Tudor Vladimirescu;
 • Alei acces cartier.

Cartier Rahova:

 • Modernizare trotuare, modernizare străzi
  Străzile aferente Cartier Rahova:
 • Str. Rahova;
 • Str. Tudor Vladimirescu;
 • Aleea Muncii;
 • Alei acces cartier.

2. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA “GRĂDINIȚA I.C. BRĂTIANU”

Lucrări propuse:

 • Înlocuirea hidroizolației la fundații și soclu.
 • Refacerea trotuarului perimetral.
 • Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare cu termosistem (vată).
 • Reparații locale sau înlocuire șarpantă.
 • Ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun șarpanta.
 • Termoizolarea podului și a planșeului.
 • Înlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului.
 • Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli).
 • Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare).
 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare.

Dotări
Dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice (echipamente, materiale, mobilier).

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA “GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2”

Lucrări propuse:

 • Înlocuirea hidroizolației la fundații și soclu.
 • Refacerea trotuarului perimetral.
 • Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare cu termosistem (vată).
 • Reparații locale sau înlocuire șarpantă dacă este cazul.
 • Ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun șarpantă.
 • Termoizolarea podului și a planșeului.
 • Înlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului.
 • Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli).
 • Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare).
 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare.

Dotări
Dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice (echipamente, materiale, mobilier).

Distribuie