Se lucrează intens la Centru de zi din Păușești-Măglaşi

Centrul de zi și unitatea de îngrijire la domiciliu intră în linie dreaptă în comuna vâlceană Păușești-Măglași.

Potrivit declarațiilor primarului Alexandru Dediu, proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru persoane care au împlinit vârsta de 65 ani cu caracter primar în comuna Păușești-Măglaşi, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a beneficiarilor în mediul propriu de viaţă, familial și comunitar.

Prin proiect se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru servicii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin crearea în comuna Păușești-Măglași a unui centru de zi adresat vârstnicilor şi a unei unităţi de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii singuri care sunt dependenţi.

Rezultatele:

– realizarea unui centru de zi adresat vârstnicilor ce se pot deplasa independent care să permită dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor de asistenţă socială destinate nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice în vederea susţinerii participării acestora la viaţa economică, socială și culturală a societăţii și asigurării dreptului la o viaţă autonomă, împlinită și demna.

– realizarea unei unităţi de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii singuri care sunt dependenţi.

Distribuie