Proiect cu finanţare europeană în Primăria Drăgăşani

Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul „Prevenirea corupţiei prin măsuri de sprijin integrate” , cod SIPOCA 440/SMIS 2014+ 118770. Potrivit declaraţiilor primarului Cristian Nedelcu, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. „Proiectul este necesar deoarece, conform Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, instituţiile publice trebuie să aibă definit un ,,Plan intern de integritate’’ care să fie asumat şi care să includă măsuri şi proceduri pentru prevenirea şi limitarea fenomenului de corupţie şi remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţia din sistemul public”, a punctat edilul. Potrivit declaraţiilor acestuia, obiectivul general al proiectului este acela de a creşte transparenţa actului administrativ prin implementarea de mecanisme şi măsuri de prevenire a fenomenului de corupţie, precum şi pregătirea personalului din instituţiile publice în acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul ţintă sunt acelea că vor utiliza proceduri clare prin care să se asigure transparenţa în administraţia publică locală, acestea fiind implementate la nivelul instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Concomitent grupul ţintă va participa la sesiuni de formare profesională în domeniul anticorupţiei, dar şi la campania de educaţie anticorupţie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Diana anunt angajare

1. Implementarea la Primăria Municipiului Drăgăşani a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic şi integritatea funcţionarilor în exercitarea actului administrativ.

2. Elaborarea unui ghid de bune practici în instituţie cu scopul de a preveni corupţia şi conflictele de interese în administraţia publică locală şi de a stabili indicatori specifici de evaluare.

3. Organizarea unei campanii de educaţie anticorupţie, al cărei scop este promovarea transparenţei în administraţia publică locală.

4. Formarea personalului instituţiei (30 de persoane) în vederea prevenirii şi limitării fenomenului de corupţie în instituţiile publice locale.

Distribuie