Primăria Lungești – anunț de interes public privind modificările aduse la Legea Fondului Funciar

Primăria Lungești anunță locuitorii comunei că pot solicita, fie direct sau prin moștenitori, emiterea unui titlul de proprietate îndeplinind anumite condiții:

  • deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
  • pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Primarul localității, Tiberiu Costea, a precizat că data limită până la care pot fi depuse eventualele cereri este 18 noiembrie 2023.

Cererea poate fi depusă de persoanele interesate personal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Distribuie