Primăria Dăeşti, precizări importante pentru locuitorii comunei

În atenția locuitorilor comunei Dăești

1⃣ Referitor la DC17 (Drumul Balului), vă aducem la cunoștință că după finalizarea lucrărilor pe drumurile locale “Bugulești” și “Laz”, vom continua cu drumul “Balului” de la Dinu Oprea la Școala Dăești. Estimăm că lucrările se vor finaliza până la data de 30 septembrie 2020.

↗️ Vă informăm asupra faptului că toaletarea arborilor este necesară pe aceste drumuri pentru a putea circula mașinile care transportă agregate și bitum, materiale necesare modernizării drumurilor.

2⃣ Referitor la lucrările de alimentare cu gaze a localității, vă informăm că s-au făcut delimitările topografice la stația de măsurătoare (transformare) de pe teritoriul orașului Călimănești, punct “Poenaru”, urmând să începem lucrările de săpături și introducere țeavă pe drumul comunal DC18, “Sânbotin – GuraVăii”, pentru ca ulterior să putem efectua lucrările de modernizare a respectivului drum până la finele anului.

3⃣ Vă informăm că locul de joacă din satul Sânbotin, punct “Islaz”, a fost amplasat acolo deoarece este finanțat pe un proiect pentru integrarea cetățenilor de etnie rromă și era obligatoriu să fie construit în apropierea unei zone cu populație majoritară de etnie rromă, altfel nu se putea finanța.

↗️ Facem, de asemenea, eforturi să identificăm suprafețe de teren pe care să putem construi și alte locuri de joacă pentru copii. Comuna Dăești nu dispune de teren pentru că atunci când s-a făcut punerea în posesie nu a fost creat un fond de rezervă care să poată fi utilizat în astfel de scopuri.

4⃣ Cu privire la interesul dumneavoastră manifestat față de modul în care este administrat drumul județean DJ703L, facem următoarele precizări:

➡️ Drumul aparține Consiliului Județean Vâlcea și este administrat de către R.A.J.D.P. Vâlcea, primăria Dăești neputându-se implica în întreținerea și administrarea lui deoarece nu ar putea deconta cheltuielile efectuate pe un obiectiv de investiție care nu aparține localității Dăești;

➡️ De asemenea, vă informăm că în afara drumului menționat, Consiliul Județean deține și dreptul de proprietate asupra acostamentului, precum și dreptul de proprietate asupra rigolelor de preluare a apelor pluviale de pe marginea acestuia;

➡️ Primăria Comunei Dăești – Județul Vâlcea s-a implicat prin semnalarea diferitelor probleme apărute la acest drum prin solicitări verbale și scrise, la care Consiliul Județean nu a dat curs;

➡️ Singura zonă în care se fac investiții pentru rigolarea, captarea și dirijarea apelor pluviale este în satul Sânbotin, pe partea dreaptă în sensul de mers către Călimănești, lucrări care au fost finanțate de către Guvernul României pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din luna Iunie 2020.

Vă mulțumim și vă dorim o săptămână liniștită!

Distribuie