Primăria Dăești – Anunț Important!

Conducerea Primăriei Dăești anunță că, pentru acordarea ajutorului de încălzire, limita venitului net pe membru de familie este de 800 lei, atât în cazul familiilor, cât și în cazul persoanei singure. Posibilii beneficiari pot depune dosarele la Primăria Dăești.

Actele necesare dosarului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne sunt următoarele:

  1. Cerere și declarație pe prorie răspundere (se întocmește la primărie);
  2. Copie acte identitate (CI/BI adulți sau certificat de naştere pentru persoane sub 14 ani);
  3. Acte doveditoare privind veniturile din luna anterioara;
  4. Adeverința de salariu cu venitul net (să se menționeze dacă se primesc bonuri de masă și valoarea lor);
  5. Cupon pensie (orice tip de pensie);
  6. Cupon șomaj;
  7. Cupon indemnizație creștere copil, stimulent de inserție;
  8. Cupon indemnizație de handicap;
  9. Alocație plasament;
  10. Nota internă (de la Registrul Agricol și biroul Taxe și Impozite).

Solicitantul și familia acestuia nu trebuie să dețină bunuri mobile/imobile sau terenuri, așa cum sunt menționate în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzute în Anexa 3 la HGR nr. 778/09.10.2013.

Distribuie