Primăria Călimănești construiește sediu pentru Serviciul Situații de Urgență

Proiectul „Construire sediu Serviciul pentru Situații de Urgență cu anexe și utilități” a fost depus de administrația locală a orașului Călimănești la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte Obiective de Interes Public sau Social” spre a fi realizată prin Compania Națională de Investiții.

Prin realizarea investiției propuse se vor realiza condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activitățiilor specifice situațiilor de urgență, a personalului și depozitarea echipamentelor aflate în dotarea acestui serviciu.

Serviciul pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești își desfășoară activitatea într-o clădire amplasată în imediata apropiere a pieței publice și a mai multor magazine alimentare, iar accesul este îngreunat de fluxul de oameni care își fac cumpărăturile în zonă și de mașinile care aprovizionează piața. Clădirea este construită în anul 1970.

Terenul pe care se dorește realizarea obiectivului face parte din domeniul public al orașului Călimănești și este situat pe strada Serei din localitate.

Prin realizarea investiției construcția va fi una cu parter și etaj, care să cuprindă următoarele spații pentru desfășurarea activităților specifice situațiilor de urgență: 2 spații de garare a autospecialelor din care unul să aibă o rampă pentru întreținere și mentenanță; birouri pentru șef serviciu, șef compartiment prevenire, încăperi pentru personalul care deservește autospecialele (birou, vestiare, grup sanitar), încăpere destinată pregătirii personalului, 2 încăperi destinate depozitării materialelor de intervenție și întreținere, încăperi destinate centralei termice și depozitării combustibilului solid, încăpere destinată aparaturii din dotare (înștiințare-alarmare, radioficare).

Distribuie