Facilități la plata obligațiilor bugetare restante pentru locuitorii și mediul de afaceri din Călimănești

Prin Hotărârea nr. 12 din data de 18 februarie 2021, Consiliul Local al orașului Călimănești, la propunerea primarului Florinel Constantinescu, a aprobat modificarea HCL nr. 95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 – 31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Hotărârea are în vedere prelungirea aplicabilităţii unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic și totodată care să stimuleze conformarea la plată a debitorilor care înregistrează debite restante la data de 31 martie 2020, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2, ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează plata acestor obligații.

Procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Oraşului Călimănești este cuprinsă în Anexa 1 la HCL nr. 12/18.02.2021(foto atașate).

Procedura se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrative teritoriale ori instituții publice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul local al Orașului Călimănești.

Distribuie