Deputatul Lazăr, întrebare către Președintele Consiliului Legislativ

Necesitatea modificării și completării Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative este tema abordată de deputatul USR Vâlcea, Marian Lazăr.

Având în vedere prevederile Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 republicată, parlamentarul vâlcean a solicitat răspunsul la următoarele întrebări:

Florile Govorei
  1. Considerați necesară inițierea unei propuneri legislative pentru modificarea Legii 24/2000, în scopul reglementării obligativității publicării sau nepublicării în Monitorul Oficial al României a ordinelor de ministru prin care sunt aprobate ghiduri de finanțare, ghiduri ale solicitantului, acorduri de delegare de atribuții sau funcții între instituții publice?
  2. Considerați necesară inițierea unei propuneri legislative pentru completarea Legii 24/2000, în sensul introducerii obligativității întocmirii unui tabel de concordanță pentru actele normative care transpun în legislația națională, directivele/directivele delegate ale UE?
Distribuie