Costea, învingător în războiul cu Rădulescu. Banii CJ, alocați pe criterii politice

Instanța s-a pronunțat astăzi în războiul dintre palate. „Admite cererea formulată de reclamanta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL VÂLCEA – prin prefect, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA cu sediul în mun. Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, jud. Vâlcea. Anulează Hotărârea nr. 46 din 18.02.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 2/2020, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, adoptată de pârâtul Consiliul Judeţean Vâlcea.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă, în cazul exercitării căii de atac, la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei la data de 15.05.2020″.

Solicitarea Prefecturii

„Facem precizarea că atribuția care îi revine prefectului, de a verifica legalitatea actelor emise de autoritățile administrației publice locale, nu are legătură cu gestionarea situațiilor de criză de la nivel național sau județean, depunerea de către Instituția Prefectului a acțiunii împotriva acestei hotărâri pe data de 13 martie 2020 fiind exclusiv din cauza reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea, care au tergiversat trimiterea documentelor solicitate de către prefect.

Prefectul Tiberiu Costea a cerut transmiterea cu celeritate, la câteva zile după votarea hotărârii în ședința din data de 18 februarie 2020 (prin adresă din data de 21 februarie 2020), a documentelor care au fost avute în vedere la repartizarea sumelor diferențiat pe unități administrativ teritoriale, însă Consiliul Județean Vâlcea a răspuns la solicitare abia pe 9 martie 2020 și a comunicat o parte dintre documente, restul fiind ridicate de reprezentantul Instituției Prefectului în data de 10 martie 2020. În urma verificării acestor documente s-a constatat că în nici unul dintre acestea nu se face dovada că s-a ținut cont de solicitările UAT-urilor pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute și nici nu rezultă care au fost, concret, criteriile pe baza cărora Consiliul Județean Vâlcea a repartizat, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, suma de 27.316 mii lei. Prin urmare, prefectul Tiberiu Costea a decis să atace în instanță hotărârea Consiliului Județean Vâlcea și să ceară anularea acesteia”, se menționa într-un comunicat de presă transmis de Instituția Prefectului.

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea a atacat în contencios administrativ Hotărârea nr. 46/18.02.2020 a Consiliului Județean Vâlcea, ce privește repartizarea pe unități admnistrativ –teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean, întrucât aceasta prezintă o serie de elemente de ilegalitate.

Distribuie