Conacul Bălceştilor va fi reabilitat

Preşedintele Rădulescu a semnat contractul de proiectare şi execuție a lucrării.

UAT Județul Vâlcea implementează, în perioada 05.07.2017 – 31.08.2021, proiectul ”Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, în baza contractului de finanțare nr.1855 semnat în data de 18 aprilie 2018.

Astăzi, 21 martie a.c., Președintele Consiliului Județean Vâlcea a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”, încheiat între UAT Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de Beneficiar, și Asocierea S.T.C. Engeneering Concept S.R.L. – Research Consorzio Stabile Societa’ Consortile A.R.L. – Groma Societa’di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, reprezentată prin Lider de asociere S.T.C. Engeneering Concept S.R.L., în calitate de Antreprenor.

Durata contractului de proiectare şi execuţie lucrări este de doi ani și patru luni de la data emiterii ordinului de începere, iar valoarea acestuia, fără TVA, este de 11.346.705,62 lei (cca. 114 miliarde lei vechi).

Investițiile prevăzute prin proiect vizează consolidarea, restaurarea, dotarea și amenajarea Conacului Bălceștilor și a Bisericii de Lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din Gâltofani, restaurarea picturilor interioare și exterioare și lucrări de amenajare peisagistică a Parcului Conacului în suprafață de 1,8 ha.

Distribuie