Brezoi. Se primesc solicitări pentru Serviciul de Îngrijire la domiciliu a Persoanelor Vârstnice

Serviciul de Îngrijire la domiciliu a Persoanelor Vârstnice cod 810101-1, cu sediul în orașul Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, județul Vâlcea, cod poştal 245550, telefon /fax 0250 778 240 / 0786 180 241.

Domeniu de competenţă

 • Servicii de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice (care au implinit vârsta legală de pensionare).

Categorii de beneficiari

 • Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităţilor de bază şi/sau pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice.

Servicii oferite

 • Serviciile sociale de tip îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente sau semidependente, se furnizează prin Unitatea de Ingrijire la domiciliu a Persoanelor Varstnice.

Servicii de bază

 • Ajutor pentru igiena corporală
 • Îmbrăcare/dezbrăcare
 • Igiena eliminărilor
 • Hrănire şi hidratare
 • Transfer şi mobilizare
 • Deplasare in interior
 • Comunicare

Servicii instrumentale

 • Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia
 • Efectuarea de cumpărături
 • Activităţi de menaj
 • însoţire la plimbări
 • Activităţi de administrare şi gestionare

Servicii de suport

 • Consiliere socială

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

Beneficiarii serviciilor sociale acordatate de Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, sunt persoane care au îndeplinit vârsta legala de pensionara, care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
b) nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
d) nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii , starii fizice si pshice, necesita ajutor semnificatv pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii zi cu zi, astfel:

 • activitati de baza ale vietii zilnice, in principal asigurarea igenei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, asigurare igena.
 • activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal prepararea hranei , efectuare cumparaturi, activitati menaj si spalatorie, deplasari interior /exterior, acompaniere si socializare.

Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor:

 • cerere de acordare de servicii;
 • copii după buletinul/ cartea de identitate, certificatul de naştere , certificat de căsătorie, după caz, ale solicitantului;
 • acte medicale privind starea de sanatate;
 • Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită ingrijiri la domiciliu sau in cămin pentru persoane vârstnice;
 • copie cupon de pensie, adeverinta venit;
 • certificat fiscal;
 • ancheta socială privind evaluarea starii de necesitate a persoanei varstnice.

Costuri servicii îngrijiri la domiciliu:

 • Serviciile acordate de catre Unitatea de ingrijiri la domiciliul pentru persoane varstnice este gratuit.

Scopul

 • Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – lngrijiri personale la domiciliu este prestarea calitativă a serviciilor de ingrijire la domiciliu beneficiarilor, in vederea imbunătălirii calităţii vietii acestora.

Baza legislativă:

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta socia l ă a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Distribuie