Apavil angajează

APAVIL S.A. – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de sudor în cadrul Sectorului Băbeni, punct de lucru Nicolae Bălcescu

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care se vor desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.01.2021;
  • proba scrisă va avea loc în data de 11.01.2021, ora 0900;
  • proba practică și interviul se vor susține în data de 15.01.2021, ora 0900 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.01.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.

Distribuie