Alianța USR – PLUS Vâlcea vine în sprijinul elevilor din județ

Alianța USR – PLUS Vâlcea se va alătura demersului Consiliului Național al Elevilor ” Educația prioritară, nu doar în campania electorală!” și va sprijini permanent organizațiile elevilor din județ.

Pentru noi, educația este și va fi o prioritate în comunitate, tot sistemul educațional trebuie centrat pe nevoile elevului!

Ce vom face în Râmnicu Vâlcea sub mandatul Alianței USR-PLUS ?

➡️vom considera educația o prioritate a mandatului și ne vom asigura de respectarea tuturor atribuțiilor pe care autoritatea publică locală, ai cărei reprezentanții vom fi, le are conform legislației în vigoare;

➡️ne vom implica în modernizarea și dotarea școlilor de pe raza localității și vom asigura o finanțare complementară în concordanță cu nevoile școlilor, suplimentând după caz finanțarea de bază;

➡️nu vom accepta colectările de tipul „fondul școlii” în unitățile de învățământ preuniversitar din localitate și ne vom asigura, prin măsuri concrete, că acest fenomen nu va mai exista;

➡️vom sprijini elevii și profesorii cu performanțe prin burse școlare și premii, vom aloca burse sociale care să permită elevilor proveniți din medii dezavantajate participarea la procesul instructiv-educativ și vom sprijini finanțarea prioritară a școlilor din medii dezavantajate;

➡️ne vom asigura că se respectă dreptul elevilor de a avea reducere de cel puțin 50% la transportul local în comun, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale;

➡️vom demara proiecte și acțiuni menite să scadă abandonul școlar de pe raza localității;

➡️vom moderniza internatele și cantinele școlare din raza localității, în așa fel încât acestea să ofere hrană sănătoasă elevilor și condiții optime de desfășurare a procesului educațional;

➡️vom efectua demersurile necesare în vederea dotării școlilor cu sisteme de colectare selectivă, din fondurile autorității publice locale, așa cum prevede Legea nr. 194/2019;

➡️vom asigura funcționalitatea Consiliilor Consultative pentru Tineret la nivel local;

➡️vom stabili reprezentanți implicați și competenți care să participe la ședințele Consiliilor de Administrație din școli și vom interveni personal pentru a ne asigura că acești reprezentanți își îndeplinesc mandatul;

➡️vom asigura tuturor elevilor accesul gratuit la baza materială sportivă a școlilor (terenuri/ săli de sport), inclusiv după cursuri;

➡️vom sprijini proiecte ale școlilor, elevilor, profesorilor, părinților și ONG-urilor cu activitate în domeniul educației;

➡️vom finanța proiecte de practică școlară și proiecte care au legătură cu relația școală -mediul de afaceri și integrarea tinerilor pe piața muncii;

➡️ne vom angaja să ne asigurăm de faptul că autoritatea publică locală pe care o vom reprezenta va garanta, prin finanțarea complementară, servicii de pază și protecție gratuite în unitățile de învățământ preuniversitar din localitate;

➡️vom milita pentru o educație incluzivă de calitate la nivelul localității, iar prin activitățile educative și culturale derulate de autoritatea publică locală, vom facilita accesul pentru toți elevii, prin mecanisme și instrumente menite să asigure participarea și pentru elevii cu dizabilități;

➡️vom garanta dotarea tuturor școlilor din localitate cu sisteme care să asigure accesul la școală pentru elevii cu dizabilități;

➡️vom asigura funcționalitatea Structurilor Comunitare Consultative din localitate, în vederea asigurării accesului la educație pentru elevii aflați în situații de risc;

➡️ne vom implica direct în asigurarea funcționalității, a dotării corespunzătoare și a modernizării cabinetelor de planificare familială;

➡️vom garanta transparență în toate demersurile pe care le vom întreprinde și ne vom asigura că toți factorii interesați vor putea accesa cu ușurință informații de interes public, puse la dispoziție de autoritatea publică locală, informații ce țin de sfera educațională și nu numai;

➡️ne vom întâlni periodic cu reprezentanții elevilor pentru a radiografia cum arată microsistemul de învățământ din perspectiva acestora și vom considera prioritar implementarea unor măsuri pentru a rezolva problemele pe care le au elevii din localitate.

E timpul sa dăm cetățenilor VOCE la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea!

Andrei Gheorghiu– candidatul Alianței USR-PLUS la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

 

Distribuie