Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 noiembrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD De 25 din comuna Păuşeşti – satele Barcane, Cernele şi Buzdugan Luncă, comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos, comuna Pietrari – satul Schit, comuna Mihăeşti – satul Govora Sat şi oraşul Băile Govora – strada Pieţei; reţeaua PEHD Dn 90: comuna Mihăeşti – satul Scărişoara. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăşti şi comuna Cernişoara – satul Modoia. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 s-a curăţat şi decolmatat drenul adiacent Staţiei de captare, tratare pompare şi distribuţie apă Șirineasa;

 s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;

 s-au efectuat lucrări de reparaţii la rezervorul de acumulare apă Rotăreşti, comuna Nicolae Bălcescu;

 s-a efectuat igienizarea Staţiilor de repompare apă menajeră din comuna Buneşti – satul Buneşti, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus şi comuna Șirineasa – satul Ciorăşti;

 s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Răpăneşti;

 s-a înlocuit conducta PEHD D110 la reţeaua de apă potabilă şi s-au executat 16 branşamente pe strada Măgura, oraşul Horezu;

 s-au executat branşament apă potabilă PEHD D25 şi racord canalizare PVC D160 în satul Armăşeşti, comuna Cernişoara;

 s-au executat lucrări înlocuire branşament apă potabilă pe strada Nicolae Bălcescu, oraşul Horezu;

 s-au executat branşamente noi în comuna Păuşeşti – satul Șerbăneşti şi comuna Mihăeşti – satul Gurişoara;

 au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti;

 s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu;

 s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;

 a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie