Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 17 – 23 august 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă, în timp util, la branșamente PEHD Dn 25 din satele Băltățeni și Bogdănești – comuna Tomșani, sat Ciupa – comuna Măldărești, sat Ciorăști – comuna Șirineasa, sat Berzelor – comuna Galicea, satele Pietrarii de Sus, Pațirești și Anghelești – comuna Pietrari, satul Brozbești – comuna Bunești, satul Gătejești – Băile Govora, satul Ursărești – comuna PăușeștiOtăsău și străzile 1 Decembrie și Alexandru Vlahuță – Horezu. De asemenea s-a intervenit la avarii pe conductele PEHD D32: sat Foleștii de Jos-punct Pătrulești – comuna Tomșani, strada Pieței – orașul Băile Govora; rețeaua PEHD Dn 40 din satul Teiușu – comuna Bunești; conducta PEHD Dn75 pe strada G-ral Magheru – Horezu, satele Pleșoiu și Predești – Nicolae Bălcescu; conducta stradală PEHD Dn110 în satul Romanii de Jos – strada Mănăstirii; conducte stradale PEHD Dn140 mm pe străzile Romani, Uzinei, Ariei și Plopilor din orașul Băbeni; conducta PEHD D180 în sat Romanii de Jos – strada Bivolarie; conducta stradală Ol 219 mm pe str. Petrolului din orașul Băbeni; conducta OL Dn2’’ pe strada Tudor Vladimirescu – Horezu și conducta OL D273 pe strada 1 Decembrie – Horezu.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: – s-au efectuat lucrări de curățire și decolmatare dren la captarea Tomșani; – s-a executat un branșament, conform avizului tehnic, în Horezu, strada Luncavățului; – au fost curățate cu hidrojetul SPAU-rile din comuna Tomșani, satele Băltățeni și Chiceni; – s-a intervenit pentru curățarea reductorului de presiune pe rețeaua de apă din comuna Tomșani – sat Foleștii de Sus; – a fost verificată și reglată instalația de dozare hipoclorit de sodiu la stația de apă din comuna Cernișoara; – s-a intervenit pentru remedierea unei pierderi de apă de la un hidrant din localitatea Galicea, sat Cremenari; – a fost spălat un branșament și rețeaua de apă potabilă aferentă, în satul Gătejești – Băile Govora, efectuându-se spălare până la limpezirea totală a apei din rețea și branșament; – continuă operațiile de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în Govora sat, comuna Mihăești, efectuându-se operațiuni de pregatire, transport și turnare de beton pe zonele afectate de montarea conductei PEHD Dn 110, pe drumul national DN67; – s-au realizat branșamente noi la utilizatori din Băile Govora – străzile Mărăști și Tudor Vladimirescu și satul Vulpuiești – comuna Mihăești; – a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de repompare apă Bunești, pe strada Principală – DN 67, pâna la satele Firești și Răpănești, operație efectuată până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidranți dn 80; – au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești; – s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău; – s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu; – a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie