Activitate intensă a societăţii Apavil

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 19 aprilie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

Lucrări de amenajare a terenului. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare pe străzile: Gib Mihăescu – Bl. S2, Albinei intersecţie cu str. Ştirbei Vodă, Schitul Troianu, General Magheru, Lespezi şi Prunului.
Avarii soluţionate. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Stolniceni nr. 111, Căpitan Negoescu nr. 9, Apusului nr. 29, Albinei intersecţie cu Ştirbei Vodă şi Feţeni.
Pompe curăţate. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.
Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: au început lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă şi canalizare, etapa a II-a, pe strada Schitul Troianu; au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe străzile: Mircea Buciu nr.7B, Depozitelor şi Carol – BL. M unde au fost montate şi pavele în vederea refacerii terenului; a fost reparat un geiger căzut pe str. Argintari nr. 11; s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat; s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit; au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
Reţele de canalizare menajeră curăţate. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Carol – Bl. T1; str. Alexandru Sahia; Calea lui Traian – Bl. 32, BL. D2, BL. S31; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1; str. Depozitelor; str. Mihai Eminescu – Bl. C10, Bl. C11; str. Lucian Blaga – Bl. A38/3; Str. I. C. Brătianu – Bl. A66, Bl. A67; Bd. Tineretului – Bl. A56.
107 apometre verificate şi montate. Tot în această perioadă au fost montate 107 apometre, dintre care 101 verificate şi înlocuite şi 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 24 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

Distribuie