Un nou proiect, finalizat la Călimănești

S-a finalizat proiectul „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”.

Potrivit declarațiilor primarului Florinel Constantinescu, proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile obținută prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiţie 3.1″Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea C – Iluminat Public.

Obiectivul general al proiectului a fost modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED.

Finanțarea nerambursabilă a fost de 11.173.307,30 lei, din care valoarea contribuției europene (FEADR) – 9.691.133,88 lei și valoarea contribuției din bugetul naţional – 1.482.173,42 lei.

„Prin implementarea acestui proiect, orașul Călimănești are un sistem inteligent de monitorizare, dispecerizare, comandă şi diagnoză, care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei”, a subliniat primarul Florinel Constantinescu.

Au fost montate: 1835 corpuri de iluminat cu led, 24 puncte de aprindere pentru alimentarea și telegestionarea iluminatului public, un sistem de telegestiune, 348 stâlpi noi de iluminat public și 25 panouri fotovoltaice.

Distribuie