Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 09 – 13 decembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Cerna, 1 Mai, Ion Referendaru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cerna și Ion Referendaru.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

– s-au montat 108 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 200 mm și 7 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 110 pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;

– se continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea de canalizare pe strada Cetății; – s-a montat branșament apă potabilă pe strada Bicaz, nr. 19;

– s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Ostroveni, Doctor Hacman și Henri Coandă;

– au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Aleea Teilor, Aleea Stejarului, Aleea Trandafirilor, Mihai Eminescu, Aleea Panseluțelor, Aleea Gladiolelor, Aleea Zorelelor, Luceafărului și Tineretului;

– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Henri Coandă, str. Marin Sorescu – bl. A37/II și A38/III, str. I. C. Brătianu – bl. S1, str. Lucian Blaga – bl. A50 și A55, str. Tineretului – bl. S2, str. Aleea Narciselor – bl. C28, str. Știrbei Vodă – bl. P1, str. Pandurilor – bl. A8/II, str. General Magheru – bl. F, str. Aleea Stejarului – bl. C4;

51 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 51 apometre, dintre care 50 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Distribuie