Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 30 august o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Dragoș
Serafim, Uzinei nr. 37, Buda nr. 6, Cojocarilor, Râureni nr. 34, Colonie Nuci, strada Uzinei și Stolniceni nr. 19.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat
în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Banu
Mărăcine Dragoș Serafim, Copăcelu intersecție cu Ocnele Mari, Apusului, Eftimești, Cojocarilor și Schitul Troianu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au executat săpături mecanice și manuale, s-au montat 20 ml țeavă (prelungire rețea) PEHD PN10
  D90mm și se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuit țeavă apă
  potabilă pe strada Apusului;
 • continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și canalizare, pe strada Schitul Troianu II;
 • au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare în zonele: Ostroveni II, str. Timiș, str. A.
  Predescu și str. Calea lui Traian – cămine Troianu.
 • a fost montat un clapet antiretur DN 125 pe str. Carol I, Bl. Federalcoop;
 • a fost executat un racord gură de scurgere în Zona Zăvoi – Bl.5;
 • s-au ridicat la cotă căminele de canalizare pe str. Calea lui Traian – Bl. S16 și Bl. S31;
 • a fost decopertat asfaltul din jurul căminelor de canalizare, în vederea refacerii, pe str. Mihai
  Viteazul;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră
  și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Stadion Nord (lângă Kaufland); str. Constantin Brâncuși – Bl. H3, Sc.A; str. Nicolae Iorga – BL. A27/III și BL. A28/I; Aleea Stejarului – BL.C0; Calea lui Traian – BL.5; Știrbei Vodă; Depozitelor; Banu Mărăcine; Gib
Mihăescu (Direcția de Drumuri și Poduri) și Aleea Cocorilor – Bl.26.

16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre,
dintre care 13 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și avize tehnice.

Distribuie