Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 22 – 28 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății, Nicolae Iorga, Libertății, Antim Ivireanu, Aurelian Sacerdoțeanu, Căpitan Negoescu, Măceșului și Danil Ionescu.

Florile Govorei

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Lespezi, Patriarh Iustinian Marina și Intrarea Cetățuia;
  • s-au finalizat lucrările de înlocuire branșamente pe strada Splaiul Independenței – blocul 12;
  • s-au finalizat lucrările de reabilitare rețea de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-au executat lucrări de săpătură și s-a poziționat conducta PEHD PN 10 Dn 125 pe strada Livezi;
  • s-au început lucrările de execuție rețea apă potabilă PEHD Dn 110 pe strada Alexandru Voicescu;
  • s-au etanșat cămine de canalizare pe strada Henri Coandă – blocul R12;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Ostroveni și bulevardul Tineretului;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Tineretului – blocul S2, strada Remus Bellu – blocul O9, strada Dacia – blocul 16, strada Patriarh Iustinian Marina nr. 86, strada Mircea Vodă – blocul P1, strada Eugen Ciorăscu – blocul A51, strada Argintari nr. 22, strada Regina Maria – blocul P1, strada Ștrandului, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Săliștea Nouă nr. 66, strada Nicolae Iorga – Grădinița nr. 6, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Luceafărului – blocul A1, A16 și A20,  strada Calea lui Traian – blocul L, strada Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Andrei Mureșan și strada General Magheru – blocul V1.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 de apometre, dintre care 29 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 14 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite  11 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

Distribuie