Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Brezoi

Administrația din Brezoi bifează o nouă reușită. În urma demersurilor făcute de primarul Robert Schell şi de echipa Direcției de Asistență Socială ȋnființată ȋn cadrul Primăriei s-a obținut Licența pentru Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, precum şi acreditarea standardului de calitate, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Sprijin concret

Serviciile de îngrijire la domiciliu ȋi ajută pe cei mai vulnerabili să ȋşi regăsească echilibrul activităților zilnice.

„Comunitatea nu este alcătuită doar din cei mai autonomi membri ai săi, de aceea sprijinul pentru vârstnicii cu dificultăți ȋn asigurarea necesităților de bază reprezintă una dintre preocupările adminsitrației locale”, susțin reprezentanții Primăriei Brezoi.

Primăria a asigurat existența resursei umane necesare pentru furnizarea acestor servicii şi este pregătită pentru suplimentare, ȋn eventualitatea creşterii numărului de solicitări.

„Doar prin solidaritate cu fiecare dintre cetățenii noştri construim o comunitate puternică. Îndeplinirea unor activități simple pentru majoritatea dintre noi, precum cele de igienă sau cumpărături poate deveni o problemă insurmontabilă pentru cei vârstnici şi vulnerabili, de aceea ne implicăm activ ȋn a le face viața mai confortabilă”, a subliniat primarul Robert Schell.

Posibili beneficiari

Serviciile de îngrijire la domiciliu se adresează persoanelor care au ȋmplinit vârsta legală de pensionare şi sunt dependente sau semi-dependente, necesitând ajutor pentru realizarea activităților de bază şi/sau instrumentale zilnice.

Servicii oferite

Servicii de bază: Ajutor pentru igiena corporală;
îmbrăcare/dezbrăcare; igiena eliminărilor; hrănire şi hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare ȋn interior; comunicare.

Servicii instrumentale: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia; efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj; însoţire la plimbări; activităţi de administrare şi gestionare; servicii de suport

Beneficiarii acestor servicii sunt persoanele care au ȋndeplinit vârsta legală de pensionare şi se găsesc ȋn una dintre următoarele situații:

a) nu au familie sau nu se află ȋn ȋntreținerea unei sau unor persoane responsabile de aceasta, potrivit dispozițiilor legale ȋn vigoare;

b) nu dispun de o locuință permanentă sau de posibilitatea de a-şi asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ȋngrijirii necesare;

d) nu se pot auto-gestiona sau necesită ȋngrijire specializată;

e) se află in imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, cauzate de boli, stări fizice şi psihice, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale, cotidiene.

DOCUMENTE NECESARE pentru acordarea serviciilor:

  • cerere de acordare servicii;
  • copii după buletinul/cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie (după caz) ale solicitantului;
  • acte medicale privind starea de sănătate: Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită ȋngrijiri la domiciliu
  • copie cupon de pensie, adeverință venit;
  • certificat fiscal;
  • ancheta socială privind evaluarea stării de necesitate a persoanei vârstnice.

Serviciile sunt furnizate gratuit.

Distribuie