Se fac angajări la Apavil!

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următorului post:
1 post referent la Serviciul Achiziții (perioadă determinată, până la data de 31.12.2020).

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.09.2019 ora 12:00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2019 ora 09:00;
  • interviul va avea loc în data de 18.09.2019 ora 09:00.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.09.2019 ora 12:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.

Distribuie