Proiect de pregătire practică la Liceul Tehnologic Brătianu

Liceul Tehnologic „Brătianu” Drăgășani a finalizat cu succes un nou proiect de practică profesională pentru elevii săi.

Proiectul „Practica europeană pentru tranziția de la școală la piața muncii” face parte din strategia de internaționalizare a activităților Liceului Tehnologic Brătianu.

Diana anunt angajare

Astfel ne-am propus ca până în anul 2025, un număr de 336 de elevi și 40 profesori de practică, să participe la mobilități internaționale, unde să desfășoare stagii de practică în condiții reale de muncă.

În cadrul acestui proiect au fost implementate 4 stagii de practică cu o durată de 3 săptămâni fiecare, în condiții reale de muncă pentru 40 de participanți înscriși la profilul „servicii” în cadrul Liceului Tehnologic Brătianu împărțiți pe următoarele calificări profesionale:

  • 10 participanți,înscriși la școală profesională, clasa a X-a, calificarea „ospătar”.
  • 10 participanți, înscriși la școala profesională, clasa a X-a, calificarea „mecanic auto”.
  • 10 participanți înscriși în clasa a X-a, liceu, calificarea „industrie alimentară”.
  • 10 participanți înscriși în clasa a XI-a, liceu, calificarea „tehnician în activități economice”.

În cadrul acestui proiect, am oferit posibilitatea pentru doi profesori să participe la un schimb de experiență în domeniul VET.

Pe durata implementării proiectului au fost implementate următoarele activități:

  • Informarea și selecția participanților în vederea participării la mobilitate.
  • Pregatirea participanților înainte de efectuarea mobilității.
  • Implementarea mobilităților. Un număr de 40 de elevi au efectuat mobiilități VET cu o durată de 3 săptămâni și un număr de 2 profesori de practică au participat la un stagiu de formare profesională cu o durată de 2 săptămâni.
  • Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

Elevii participanți la stagiile de practică din Portugalia au avut ocazia să realizeze activități practice în companii de renume din Lisabona în concordanță cu calificarea profesională.

La finalul stagiului de practică, în urma susținerii unei evaluări finale, elevii au primit certificatul Europass care demonstrează competențele dobândite pe durata celor 3 săptămâni de practică.

Proiectul a fost finanțat prin programul Erasmus +, program al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe pagina de web a proiectului: www.pretsi.atfpdr.ro

Distribuie