Primăria Drăgășani – Obligațiile cetățenilor privind respectarea curățeniei și protecția mediului

HOTĂRÂREA nr. 69/2014 – PRIVITOR LA: aprobare norme privind stabilirea, constatarea și sancționarea contravenienților la nivelul municipiului Drăgășani

Art. 9. Obligațiile cetățenilor privind respectarea curățeniei și protecția mediului

a) menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

d) este interzisă cultivarea grădinilor de legume și zarzavat pe domeniul public;

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

e) asigurarea curățeniei în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin cu orice titlu (de folosință sau de proprietate), precum și pe căile de acces, prin îndepărtarea vegetației necontrolate și a gunoaielor, fără a aduce prejudicii vecinilor;

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

f) să se asigure scurgerea apelor prin curățirea și întreținerea șanțurilor, rigolelor, podețelor de la intrările în curți, trotuarelor sau căilor pietonale din dreptul locuințelor și ale terenurilor pe care le dețin cu orice titlu (de folosință sau de proprietate);

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

g) să nu depoziteze diverse obiecte sau materiale și deverseze rezidurile și apele menajere în rigole sau în canalizarea pluvială;

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

i) să nu mențină și să nu depoziteze materiale de construcții sau rezultate din demolări, pământ, moloz, pe domeniul public mai mult de 72 de ore;

Se sancționează, conform art. 21, cu amenda de la 200 – 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 400 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

Distribuie