Primăria Drăgășani. Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă în domeniul muncii și protecției sociale

Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică la adresa de e-mail:

[email protected]

Formularele se pot descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Drăgășani:

http://www.primariadragasani.ro/Pagini/FormulareAsistentaSociala

Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Distribuie