Primăria Drăgăşani – anunț privind acordarea de facilități fiscale

Primăria municipiului Drăgășani anunță că, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.67/2020, se acordă facilități fiscale de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al municipiului Drăgășani.

Pot depune cerere pentru acordarea acestei facilități până la 15 decembrie 2020 toți debitorii care achită până la această dată creanțele principale (inclusiv amenzile contravenționale) și care și-au îndeplinit obligațiile declarative potrivit prevederilor Codului fiscal.

Distribuie