Pe 23 mai, şedinţă ordinară a Consiliului Local din Păuşeşti – Măglaşi

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Primăria comunei Păuşeşti – Măglaşi supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre ale Consiliului Local al Comunei Păuşeşti – Măglaşi: • Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2018; • Proiect de hotărâre privind aprobare cumpărare teren pentru montare staţie pompare apă în satul Coasta; • Proiect de hotărâre privind aprobare vânzare teren din domeniul privat al localităţii; • Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea şi sărbătorirea Zilei Comunei Păuşeşti – Măglaşi. Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la aceste proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice în şedinţa ordinară a C.L. din data de 23.05.2019, pot fi transmise în scris pe adresa Primăria Comunei Păuşeşti -Măglaşi, strada Principală nr. 24, pe fax la nr. 0250.776533 sau la adresa de e-mail pausesti [email protected], până la data de 22.05.2019. Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile şi opiniile, este Popescu Mihaela. Proiectele de hotărâre poate fi consultate de către cei interesaţi la sediul Primăriei Comunei Păuşeşti – Măglaşi.

Distribuie